Zlato kao plemenita kovina oduvijek je bila jedan od glavnih motivatora zarade. I dok su nekada naši preci išli na jezero za sitom i provodili sate ne bi li pronašli koji grumen