Steve Jobs je 2007. godine na pozornici u Moscone centru u San Franciscu promijenio svijet. Naime tada je je svima u dvorani, a posredno i cijelom svijetu, predstavio prvi iPhone. Dapače,