Danas su teška vremena, pogotovo u našim krajevima kada većina nas jedva krpa kraj s krajem zbog visokih životnih troškova i nedostatnih plaća. U takvih situacijama možemo doći do trenutak