Još od doba starog rima postoje zabilješke prvih kupoprodajnih odnosa. Ljudi su našli način kako da dođu vlasništvo stvari koja im treba, a zauzvrat za nju ponude stvar koju imaju viška.